Reklamacje

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

 1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Top10 ul.Główna 40 83-021 Przejazdowo. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

   

 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

   

 3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

   

 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

   

 5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

   

 6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

 1. możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR

 2.  

  onlinedisputeresolution, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym lub


innymi organami


3) możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.